Med rymden som mål.

I tusentals år har människan fascinerats av rymden. 2010-talet kommer bli det år då vi börjar upptäcka rymden som turistmål och ”vanliga” människor får möjlighet att åka ut i rymden. Rymdturismen är här!